מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות

 

מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות/חברות בלדרות

נושא:
יבוא אישי

  
 

כללי

כל אדם בישראל רשאי לייבא בייבוא אישי טובין בדואר חבילות/באמצעות חברת בלדרות, בתנאים הבאים:
הגדרות
"יבוא אישי" - יבוא טובין בכמות סבירה לשימוש עצמי או נתינה במתנה.
"מסי יבוא" - מכס, מס קניה ומע"מ המוטלים על טובין.
 

אחריות היבואן על הצהרת תכולת החבילה

  1. על פי סעיף 39(ב) לפקודת המכס, המתייחס לייבוא באמצעות הדואר, די בכך שהטובין אינם תואמים את הפרטים הכתובים בהצהרת הייבוא או בתווית של חבילת הדואר כדי שניתן יהיה לתופסם, גם אם ההצהרה הכוזבת נמסרה ללא ידיעת הנמען.
  2. במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית לחלט את הטובין או להטיל קנס על היבואן (מזמין החבילה) בגובה כפל המסים בנוסף לתשלום מסי יבוא כתנאי לקבלת הטובין.
  3. יודגש, כי מזמין החבילה הוא שאחראי על תוכן ההצהרה כלפי המכס. אשר על כן מומלץ, במיוחד למי שרוכש טובין באמצעות האינטרנט, לוודא עם ספק הטובין כי ההצהרה על גבי החבילה תואמת את הטובין המצויים בחבילה וכן, את נכונות הפרטים המופיעים לגבי עסקת הרכישה, לרבות מחיר הטובין.

 

אופן חישוב המס

  הבדיקה האם יחול מס נעשית על פי ערך הטובין בלבד. עם זאת, היה ונקבע כי חל מס, הוא יחושב לפי ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח והביטוח.
  כך לדוגמא: נעליים שערכן 480$ ועלות המשלוח הינה 60$ יחוייבו בתשלום 17% מע"מ בלבד. החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$)     . 17%X540=91.8
  לעומת זאת, משלוח נעליים שערכן 520$ ועלות המשלוח 20$, יחוייב בתשלום 31% מס כולל. גם במקרה זה החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$) -  167.4=540X31%
   
  במידה וערך המשלוח המוצהר כולל את עלויות ההובלה והביטוח ללא הפרדה, שיעור המס יחושב על פי ערך החבילה כולה.
  כך לדוגמא: (בהמשך ובהתאם לדוגמא שלעיל) משלוח נעליים שיוצהר עליו "540$ כולל הובלה וביטוח" יחוייב ב- 31% מס, גם אם בפועל ערכן של הנעליים הינו 480$ ועלות המשלוח הינה 60$.
   
 

שיעורי מסים ביבוא אישי

 

יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הינו עד 75$

משלוח המכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ - פטור לחלוטין ממסי יבוא.
הפטור אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
ערך כולל של עד 75$ - לא כולל הובלה וביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הטובין.
 
לדוגמא: משלוח בגדים שערכם הכולל 65 דולר ודמי המשלוח החלים הם בסך 20 דולר (סך כולל של 85 דולר) – עדיין יהיה פטור מתשלום מסים על הטובין.
 
לתשומת לב:
שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד.
 

יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הינו 75$-500$

משלוח המכיל טובין שערכם הכולל 75$-500$ - פטור מתשלום מכס בלבד, וחייב בתשלום מע"מ ומס קניה אם חל (מס קניה חל לדוגמא על: טלוויזיות, חלקי חילוף לרכב)
הפטור ממכס אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
ערך כולל של עד 75$ -500$ - לא כולל הובלה וביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הטובין.
 
 
חלקי חילוף לרכב בטווח מחירים זה מחוייבים בשיעור מס אחיד וכולל של 39.2%, למעט האביזרים שלהלן, עליהם חלה חובת תשלום מע"מ בלבד:
1. פנסים לרכב
2. מגבים לשמשות וחלקיהם
3. צמיגים
4. מושב בטיחות לתינוק/ילד המותקן ברכב והבסיס למושב
5. כריות אויר
6 דסקיות בלם, תופי בלם, רפידות בלם מורכבות
7. מערכות ABS
8. גלאי נסיעה אחורית (רוורס)
9. שסתומים לצמיגים
 
שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם. כך, לדוגמא, נעליים שערכן בין 75$ ל-480$ (ללא משלוח וביטוח), יחוייבו במע"מ בשיעור 17% בלבד. נעליים שעלותן 480$ ועלות המשלוח והביטוח עליהן עומדת על 40$, עדיין יחוייבו ב-17% בלבד, אך שיעור זה יחול על ערך הטובין בתוספת דמי משלוח; סך הכל יחול המס על 520$.
 
לתשומת לב:
שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד.
 
לנוחותכם, המסים החלים על מוצרים שמיובאים תדיר ביבוא אישי חושבו לכדי אחוז סופי וכולל המופיע בטבלת מסים מרוכזים בקישור שלהלן, המתעדכנת מדי שבוע. בשימוש בטבלה יש לבחור את המוצר המבוקש המופיע בעמודה הימנית ולבדוק מהו אחוז המס המופיע בעמודה שבטווח המחירים שבה נמצא ערכו של המוצר. יובהר כי הטבלה מתפרסמת לצורכי נוחות והבהרה בלבד והיא איננה מחייבת, תעריף המס המחייב הוא התעריף הקבוע בצו תעריף המכס.
 

יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הינו 500$-1,000$

טובין שערכם 500$ -1,000$ - חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים), על פי הקבוע בצו תעריף המכס.
 
שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם. כך, לדוגמא, על נעליים שערכם בין 480$ ל-1,000$, יחולו מסים בגובה כולל של 32.2%.
 
לנוחותכם, המסים החלים על מוצרים שמיובאים תדיר ביבוא אישי חושבו לכדי אחוז סופי וכולל המופיע בטבלת מסים מרוכזים בקישור שלהלן, המתעדכנת מדי שבוע. בשימוש בטבלה יש לבחור את המוצר המבוקש המופיע בעמודה הימנית ולבדוק מהו אחוז המס המופיע בעמודה שבטווח המחירים שבה נמצא ערכו של המוצר. יובהר כי הטבלה מתפרסמת לצורכי נוחות והבהרה בלבד והיא איננה מחייבת, תעריף המס המחייב הוא התעריף הקבוע בצו תעריף המכס.
 
 

יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הינו מעל 1,000$

טובין שערכם מעל 1,000$ או במשלוח של טבק, סיגריות, כוהל, ומשקאות משכרים – חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא בייבוא מסחרי.
שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם.
 
לנוחותכם, המסים החלים על מוצרים שמיובאים תדיר ביבוא אישי חושבו לכדי אחוז סופי וכולל המופיע בטבלת מסים מרוכזים בקישור שלהלן, המתעדכנת מדי שבוע. בשימוש בטבלה יש לבחור את המוצר המבוקש המופיע בעמודה הימנית ולבדוק מהו אחוז המס המופיע בעמודה שבטווח המחירים שבה נמצא ערכו של המוצר. יובהר כי הטבלה מתפרסמת לצורכי נוחות והבהרה בלבד והיא איננה מחייבת, תעריף המס המחייב הוא התעריף הקבוע בצו תעריף המכס.
 
 

מתנות ופריטים משומשים

פריטים שנשלחו כמתנה ללא תמורה כספית מצד הנמען או פריטים משומשים, יחויבו במס כאמור לעיל בהתאם לערך המשלוח, על פי מחיר מוצהר/המצוין בחשבונית ובתוספת עלויות נוספות. למען הסר ספק, המכס רשאי לבדוק את הערך המוצהר ובמקרים שונים, לפסול את הערך המוצהר ולקבוע ערך חלופי כמפורט בחלק 2.5. לנוהל הערכת טובין ביבוא אישי.
 

​​אופן תשלום המסים החלים

 1. חבילות הנשלחות בדואר רגיל - מועברות לסניפי הדואר הקרוב לאזור מגורי הנמען, בהתאם לכתובת הרשומה ע"ג החבילה, בצירוף הוראת תשלום על סך המסים (אם נדרשים). את המסים משלמים בסניף הדואר בעת קבלת החבילה.
 2. חבילות הנשלחות בדואר מהיר (EMS) או באמצעות חברות בלדרות - משוחררות מהמכס ע"י סוכן מכס של חברת דואר ישראל או על ידי סוכן המכס של חברת הבלדרות שהחבילה נשלחה באמצעותה, והמסים משולמים על ידה עבור היבואן. בעת מסירת החבילה בבית הלקוח, נגבים המסים על ידי השליח.
 3. חברת דואר ישראל וחברות הבלדרות גובות, ככלל, עבור שירות זה עמלה, בנוסף לעלות השילוח. כל ההשגות או הערעורים או הבירורים לגבי עמלות חברת הדואר או חברות הבלדרות, יש להפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה המשלחת.
 4. במקרים חריגים יידרש הנמען להגיע לבית המכס ולשחרר את הטובין בעצמו. לדוגמא, אם היבואן נדרש להשלים פרטים לגבי הטובין המיובאים.
 

בדיקת חבילות ללא נוכחות הנמען

לפי פקודת המכס וחוק הדואר, התשמ"ו-1986, רשאי פקיד המכס לפתוח ולבדוק חבילות/צרורות ולהעריך את הטובין, גם ללא נוכחות הנמען, אך בנוכחות פקיד הדואר. האחריות על שלמות החבילה/הצרור חלה על חברת דואר ישראל. לפיכך, כאשר נגרם נזק לחבילה, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור של חברת דואר ישראל.
 
האמור לעיל חל גם על משלוח באמצעות חברות בלדרות. הבדיקה תיעשה בנוכחות היבואן, נציגו או נציג חברת הבלדרות.
יצוין כי חבילות/צרורות שיש חשש כי בתוכן נמצאים טובין מתכלים, טובין אסורים בייבוא או טובין מסוכנים, רשאי פקיד המכס לבדוק את החבילה גם ללא נוכחות נציגים כאמור.
 

מחלוקת בעניין המסים

משלוח המבוצע באמצעות חברת דואר ישראל
על עצם הדרישה לתשלום המסים, או על גובה המסים, ניתן להגיש בקשה לבירור בסניף/בסוכנות הדואר, לפני שחרור החבילה בסניף הדואר ותשלום המסים. את הבקשה לבירור ניתן להגיש בסניף הדואר שבו נמצאת החבילה (ע"ג טופס של חברת דואר ישראל) או לשלוח ליחידת מכס דואר חבילות, בציון כל פרטי החבילה. מגיש הבקשה רשאי לבקש להיות נוכח בעת בדיקת החבילה בתהליך הבירור, וזאת על גבי טופס הערעור שיגיש.

משלוח המבוצע באמצעות חברת בלדרות
ניתן להגיש ערעור רק לאחר שמזמין החבילה שילם את המיסים לחברת השילוח ובהצגת חשבונית תשלום. הבירור ייעשה מול יחידת התפ"ג (תביעות, פקדונות וגרעונות) בבית מכס נתב"ג, בטל': 03-9751172/71. 
 
הבירור יעשה בכתב בפקס ולא בטלפון,  בפקס שמספרו: 03-9751183. 
 

פריטים שייבואם אסור או מותנה באישור הרשות המוסמכת

ישנם פריטים שיבואם אסור לחלוטין.
 

ישנם פריטים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים, הנקבעים מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות. לעתים, יידרש גם אישור/רישיון יבוא פרטני. לפיכך, מומלץ לפני הייבוא לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן, את הצורך בקבלת אישור/רישיון ייבוא.
 
להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס לטובין המיובאים באופן תדיר:
המוצרים
הרשות המוסמכת
כתובת
טלפון
פקס
מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, טלפונים חכמים (כאשר הייבוא הוא של ארבעה מכשירים ומעלה), שלטים, וכיו"ב
 משרד התקשורת
מגדל שלום קומה 9 רח' אחד העם 9 תל אביב
03-5198282
03-5198113
03-5198103
צמחים וזרעים ועוד
 משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח
בית דגן, קבלת קהל במשרד יום ד' 08:30-15:00
03-9681587
03-9681599
חלקי חילוף לרכב
משרד התחבורה
רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי ת.ד 867 ירושלים 91008
03-5657117
03-5618260
מוצרי מזון ותוספי תזונה
משרד הבריאות, שירות המזון
רחוב הארבעה 12,תל אביב 64739
08-6241010
02-5655972
קסדות, מנגל המופעל באמצעות גז
מכון התקנים
רח' חיים לבנון 42 תל אביב 69987
03-6465164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
להבהרות נוספות בעניין פריטים שיבואם מותנה בקבלת אישור, יש לפנות לאתר משרד הכלכלה.
מספר הטלפון של מוקד משרד הכלכלה הוא 2990*.
 

הטבה לחייל/קצין בודד מובהק

על פי הסדר עם משרד הביטחון, חייל/ קצין המוכר כחייל בודד מובהק בשירות חובה עפ"י פקודת הצבא, רשאי לשחרר מן המכס אחת לשנה קלנדרית חבילה הנשלחת מחו"ל על שמו ומיועדת לשימושו העצמי, בהנחה מתשלום המסים. ההנחה הינה בסכום השווה ל–30$ מסה"כ המסים החלים על החבילה. סכום זה יכוסה ע"י משרד הביטחון.
 
על מנת לממש את זכאותו, על החייל לפנות לסגל הת"ש ביחידתו ולקבל טופס "הנחה מתשלום מסים – שחרור חבילה לאוכלוסיית הבודדים המובהקים בצה"ל" (להלן- "טופס הפנייה"), אשר ייחתם על ידי הגורם הצבאי בסגל הת"ש.
יש לפעול למימוש הזכאות בהתאם לנסיבות העניין כמפורט להלן:
 
1. לקבלת הפחתת המס בהתאם להטבה, לפני תשלום המסים,  יש לפנות ליח' מכס דואר חבילות (אילת, חיפה, ירושלים ותל-אביב לפי העניין) על גבי טופס ערעור  (של דואר ישראל) או באמצעות פנייה בכתב בה יפורטו כל פרטי החבילה, בצירוף המסמכים הנדרשים (מספר החבילה, צילום תעודת חוגר ו-"טופס הפניה").
בהתאם לבחינה ואישור הזכאות על ידי גורם מהמכס, יישלח טופס חיוב מופחת מעודכן לסניף הדואר הרלוונטי עם העתק לחייל.
לאחר הפחתת המסים כאמור, שחרור החבילה יתבצע בכפוף לתשלום יתרת המסים, ככל שישנה, בסניף הדואר. 
2. במידה ושולמו מלוא המסים והחבילה נמצאת ברשות החייל, ניתן לממש את הזכאות בדיעבד. על מנת לקבל את החזר המסים, על הזכאי לפעול כדלקמן:
יש להגיש בקשה ליחידת המכס הרלוונטית בצרוף המסמכים (צילום תעודת חוגר, "טופס הפניה" ומספר החבילה), יחד עם צילום קבלה בגין התשלום וצילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על פרטי חשבון הבנק המתנהל על שמו. החזר המסים בהתאם להוראה זו, ישולם ישירות לחשבון הבנק המופיע במסמכים המעידים על פרטיו.
 
 

הקלות לתושב חוזר/סטודנט חוזר

ההקלות המלאות לתושב חוזר/סטודנט חוזר מפורטות בקישורים שלהלן:
 

 

החזר מע"מ ביבוא טובין לאזור אילת  
 
מידע בנוגע להחזר מע"מ ביבוא טובין לאזור אילת לשם צריכה או שימוש באזור ניתן למצוא במדריך אזור סחר חופשי אילת. להלן קישור https://taxes.gov.il/Vat/Pages/TaxesVatFreeTradeZoneEilat.aspx ​​
 

החזרת פריטים מיובאים או החלפתם טובין המוחזרים לחו"ל

 מי שייבא טובין, שילם את מלוא המסים החלים עליהם ולאחר מכן התגלה בטובין פגם שהיה בטובין עוד טרם היבוא או אי התאמה להזמנה, רשאי להחזירם לספק ולאחר ההחזרה לפנות בבקשה להחזר המסים ליחידת דואר חבילות הקרובה לאזור מגוריו. אם החבילה הגיעה באמצעות חברת שילוח בינ"ל יש להגיש את הבקשה במחלקת תפ"ג (תביעות, פקדונות, גרעונות) בבית המכס נתב"ג. טל: 03-9751171/72  פקס: 03-9751183

החזר המסים מותנה בעמידה בתנאים המפורטים להלן:
 1. הוכח כי לא נעשה שימוש בטובין למעט שימוש שגרם לגילוי הפגם או אי התאמה והיה הכרחי לצורך גילוי הפגם/ אי ההתאמה.
 2. הטובין יוצאו לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר ייבואם והוכח כי אכן בוצע יצוא כאמור.
 3. הוכח כי הטובין שיובאו זהים לטובין שיוצאו.
 4. אם ערכם של הטובין עולה על 200$ - יש להפיק רשימון ייצוא בעת ייצוא הטובין, ביחידת מכס דואר חבילות או באמצעות סוכן מכס, אשר יוצהר בו כי מדובר בייבוא מוחזר. כמו כן, יש למלא טופס מכס 87 ולפעול בהתאם לנהלים שנקבעו לגבי טופס זה ופורסמו באתר רשות המסים. אם לא יופק רשימון יצוא כאמור, לרבות הגשת טופס מכס 87 כנדרש, לא ניתן יהיה לקבל החזר מסים.

 

 

טובין המוחזרים לישראל לאחר תיקונם

 1. טובין ששולמו עליהם מלוא המיסים בעת ייבואם, יוצאו לחו"ל לצורך תיקון, תוקנו במסגרת תקופת האחריות על ידי הספק, ולא שולמה כל תמורה בעבור תיקונם – יהיו פטורים מתשלום מסי יבוא בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
  • טובין שערכם עולה על 200$ - חובה למלא לפני היצוא רשימון ייצוא (טופס מכס 9) ביחידת מכס דואר חבילות, ולהחתים עליו את פקיד המכס. את הטופס האמור יש להציג בפני פקיד המכס בעת החזרת הטובין לישראל.
  • טובין שערכם עד 200$ - בעת החזרת הטובין לישראל יש להציג מסמכים חלופיים לרשימון הייצוא, כגון: התכתבות עם הספק, חשבונית רכישה, רשימון ייבוא וכיו"ב.
  למען הסר ספק, בנוסף למפורט לעיל, יש להוכיח עמידה ביתר תנאי פרט 810 לצו תעריף המכס, לרבות הוכחה כי מלוא המסים בגין הטובין שולמו בעת יבואם  וטרם יצואם לצורך התיקון.
   
 2. לגבי טובין כאמור שיוצאו לחו"ל לצורך תיקון, ושולמה תמורה בגין התיקון שבוצע בחו"ל - יחולו מסי ייבוא בגין עלות התיקון בלבד.
 3.  
 4. לגבי טובין כאמור שיוצאו והוחלפו בטובין חדשים, יחולו מלוא מסי הייבוא בגין הטובין המיובאים, גם אם ההחלפה בוצעה במסגרת תקופת האחריות.

 

 

טובין המוחזרים לישראל מבלי שבוצע בהם תהליך כלשהו בחו"ל

 

טובין ששולמו בגינם מלוא המסים, ויוצאו מישראל ולאחר מכן הטובין הוחזרו לישראל מבלי שבוצע בהם שינוי ו/או תיקון ו/או תהליך כלשהו בחו"ל, יהיו פטורים מתשלום מסי יבוא בכפוף לתנאים הבאים:
טובין שערכם עולה על 200$ - חובה למלא לפני היצוא רשימון ייצוא (טופס מכס 9) ביחידת מכס דואר חבילות, ולהחתים עליו את פקיד המכס. את הטופס האמור יש להציג בפני פקיד המכס בעת החזרת הטובין לישראל.
טובין שערכם עד 200$ - בעת החזרת הטובין לישראל יש להציג מסמכים חלופיים לרשימון הייצוא, כגון: התכתבות עם הנמען בחו"ל, חשבונית רכישה, רשימון ייבוא וכיו"ב.
למען הסר ספק, בנוסף למפורט לעיל, יש להוכיח עמידה ביתר תנאי פרט 810 לצו תעריף המכס, לרבות הוכחה כי מלוא המסים בגין הטובין שולמו טרם יצואם.
 

פרטים ליצירת קשר עם בתי המכס

תל אביב
דרך ההגנה 137, יד אליהו, תל אביב
טלפון:   03-9421730
פקס:    03-9421733
 
ירושלים
מרכז שטנר, גבעת שאול ב' , ירושלים 91999
טלפון :  02-6526193
פקס:    02-6511589  
 
חיפה
שד' פל-ים 19, שקמונה, ת.ד. 245, חיפה 31999
טלפון:   04-8664130
פקס:    02-6669803
 
אילת
הדואר המרכזי, הקניון האדום, אילת 83100
טלפון:  08-6326476 
פקס:   08-8669702
לחץ לגרסת הדפסההדפס