הישבון

 

הישבון

  

 

  
 

כללי

​​הישבון הוא תהליך של דחיית תשלום מס או החזר מיסי יבוא (מכס, מס קניה) ליצואנים, העונים על אחת מההגדרות הבאות:

  • מייבאים מרכיבים המשמשים לייצור מוצרים המיועדים ליצוא
  • רוכשים מרכיבים מיובאים המשמשים לייצור מוצרים ליצוא
  • רוכשים מרכיבים שיוצרו בייצור מקומי בין אם משמשים לייצור מוצרים ליצוא ובין אם מיוצאים

  

פעולת ההישבון נועדה לסייע ליצואנים לייבא חומרי גלם הדרושים לתהליך הייצור, או לקנותם בארץ בלי שנטל המיסים המוטלים עליהם יפגע בכדאיות העסקה.
  
ניתן לתבוע הישבון עד 5 שנים עבור מרכיבים ביבוא ואילו עבור מרכיבים מייצור מקומי עד 3 שנים רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה.
 
הזכאות להישבון תינתן ליצואן הרשום במשבצת מס' 1 ברשימון היצוא וכנגד רשימוני יצוא המוגדרים כיצוא מוחלט.
 
ניהול ההישבון יכול להתבצע באחד משני המסלולים המפורטים בהמשך. 
 

הישבון בשיטת אחוז המס (מזומן)

​החזר מיסים ששולמו עבור חומרי גלם בעת היבוא או בעת רכישה מקומית.
 

הישבון בשיטת מס נדחה (אשראי)

דחיית תשלום המס בעת היבוא על חומרי גלם מיובאים.
החזר ההישבון כפוף להסכמי הסחר שעליהם חתומה ישראל עם ארצות שונות.
את טפסי ההישבון ניתן להוריד ממאגר הטפסים שלנו
החזר מסים בהישבון כפוף, בין היתר, בניהול ספרים וזאת עפ"י :

 

  • תקנות המכס (הישבון ביצוא) , התשכ"ז - 1966.
  • צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), התשכ"ט 1968.
  • צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס) , התשל"ג 1972.

 

וזאת בנוסף לחובת ניהול הספרים עפ"י פקודת מס הכנסה.

 

מידע נוסף

למידע נוסף ומפורט יותר נא לפנות ליחידות ההישבון כמפורט להלן:
 
מאזור מטולה ועד נתניה - בית המכס חיפה - רח' העצמאות 1 שער הנמל 3, ת"ד 245, חיפה, 31000.
טלפון: 04-8354924, פקס: 02-6668643, דואר אלקטרוני: MAROM@CUSTOMS.MOF.GOV.il  
 
מנתניה דרומה, כולל ירושלים - בית המכס מרכז - רח' ישראל גלילי 3א, ת"ד 4242, ראשל"צ, 75426.
טלפון: ​03-9421662/3/4, פקס: 03-9421665, דואר אלקטרוני: rachelg@customs.mof.gov.il
 

מודגש בזה כי האמור לעיל הוא לידיעה כללית בלבד והקובע הוא הנאמר בחוק ובתקנותיו.
ניתן לקבל מידע נוסף והסברים במשרדינו כמפורט לעיל.

לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר