גורם כלכלי מאושר

 

גורם כלכלי מאושר

 

אודות התכנית

​תכנית "גורם כלכלי מאושר" הינה תכנית וולונטרית לאבטחת שרשרת הסחר הבינלאומית אשר אומצה על ידי מכס ישראל ומנוהלת ע"י מינהל המכס.
התכנית מבוססת על מסמך מסגרת ה- SAFE של ארגון המכס העולמי ובבסיסה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית וכן, עקרון השותפות מרצון. כלומר, חברות אשר תהיינה מוכנות לאמץ את מסגרת הסטנדרטים אשר נקבעו בתכנית יתרמו לשיפור אבטחת שרשרת האספקה הגלובלית ויזכו להקלות בסחר החוץ, הן בישראל והן במדינות נוספות עמן תחתום ישראל על הסכמי הכרה הדדית (MRA).

 
מטרות תכנית "גורם כלכלי מאושר":
 • קביעת סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת הסחר ומתן הקלות ברמה הגלובלית.
 • יכולת פיקוח על שרשרת אספקה משולבת.
 • שיפור תפקוד המכס מבחינה פונקציונלית, עד כדי עמידה באתגרים ובהזדמנויות של המאה ה-21.
 • חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות המכס, המאפשרת הזרמה מהירה ויעילה של הסחר הבינלאומי הלגיטימי.
  בנוסף, שיתוף הפעולה יאפשר התמקדות יעילה יותר במטענים בעלי סיכון גבוה.
 • חיזוק שיתוף הפעולה בין המכס למגזר העסקי.
התכנית מיועדת לכל הגורמים הפועלים בשרשרת האספקה (יצואנים, יבואנים, מחסנים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מובילים, נמלים, מסופי מטען אוויריים, חברות תעופה וכו'). 
 

מהו "גורם כלכלי מאושר"?

​גורם כלכלי מאושר (AEO - Authorized Economic Operator) הינו גורם עסקי אשר נבדק על ידי רשות המכס ואושר, יחד עם שרשרת הסחר שלו, כי הם עומדים בקריטריונים אשר נקבעו להשתתפות בתכנית.

כתוצאה מכך, מעניקה רשות המכס לגורם הכלכלי המאושר הקלות בתהליך הסחר הבינלאומי.

 

עקרונות התכנית

 • הסכמי רשת בין רשויות המכס (מכס-מכס).
 • שותפות בין המכס למגזר העסקי (מכס-מגזר עסקי).
 

הסכם הכרה הדדית

​מרכיב חשוב בתכניות לאבטחת שרשרת הסחר הינו הסכם ההכרה ההדדית (MRA - Mutual Recognition Agreement). רשויות המכס חותמות על הסכמים להכרה הדדית, תוך הכרה בקריטריונים ובאישורים של התכניות השונות. על ידי כך הן מפחיתות את הצורך בבדיקות מכס שונות ומבטיחות שהסחר העולמי יזרום ללא הפרעות ועיכובים מיותרים.
התועלת המיטבית מהתכניות השונות תושג באמצעות צירוף מדינות רבות ככל האפשר להסכמי הכרה הדדית.
 
 

הקלות

​עסקים אשר יאושרו במסגרת התכנית ויישמו את אמצעי האבטחה כנדרש בתכנית, ייהנו מיעילות רבה יותר בניהול שרשרת האספקה שלהם, יפחיתו את הסיכוי לגניבות ועל פי מחקרים שנעשו בעולם אף יגדילו את רווחיהן.
כמו כן, גורמים מאושרים במסגרת התכנית יוכרו כשותפים אמינים של המכס וייהנו מהקלות בתהליך הסחר, כגון:
 • הפחתה והקלה בבדיקות מכס (ביצוא וביבוא).
 • יישום תהליך "שירות הודעה מוקדמת" (מיועד להתרה לפני זמינות).
 • תהליכים ללא נייר ובאמצעות חתימה אלקטרונית.
 • עדיפות בטיפול בזמני התאוששות ממקרי אסון.
 • איש קשר במינהל המכס.  
 • פטור מתצהיר יבואן.
 • שימוש ב"מסלול מהיר" בנמלי הים.
בהמשך, יינתנו הקלות נוספות כגון:
 • אפשרות לביצוע בדיקות מכסיות בחצר היבואן.
 • הקדמת טיפול בחברות מאושרות.
 • הקלות בביצוע בדיקות חידוש הסמכה בהתאם לציון הביקורת.

 

בנוסף, כאשר יחתמו הסכמי הכרה הדדית עם רשויות מכס בעולם, הגורם המאושר ייזכה לבדיקות מופחתות ותהליכי שחרור מזורזים במדינות היצוא והיבוא כאחד.

 

תהליך הצטרפות (כללי)

 1. עסק המבקש לקבל מעמד של "גורם כלכלי מאושר" ימלא את טופס הבקשה, יצרף המסמכים המבוקשים וישלח את הבקשה ליחידת גורם כלכלי מאושר במכס.
  לשימת ליבכם, לצורך מילוי הבקשה יש להחזיק בכרטיס חכם.

 2. העסק המבקש יעבור בדיקה על ידי מינהל המכס, אשר תכלול עמידה בקריטריונים מכסיים. קריטריונים אלו יכללו:
  • ציות לחוקי המס וסחר החוץ השונים.
  • תבחינים פיננסיים.
  • קיום מערכת ממוחשבת לניהול רכש, בקרת מסמכים, בקרת רשומות איכות וניהול מחסן (כדוגמת תקן ISO9001)
 3. במידה ובדיקת הקריטריונים המכסיים הסתיימה בהצלחה, תועבר הבקשה להמשך טיפול באגף הביטחון ברשות המיסים, לבדיקת העמידה בקריטריונים ביטחוניים.
 4. תהליך אבחון ביטחוני:
  תהליך האבחון הביטחוני בתכנית מורכב משלושה שלבים:
  שלב ראשון: פגישה מקדימה (KICK-OFF meeting), מטרת הפגישה היא תיאום ציפיות ומתן הסבר על הדרישות הביטחוניות והתהליך הביטחוני אותו החברה תעבור על מנת להיות מוסמכת בתכנית.
  שלב שני: מענה על שאלון ביטחוני, המורכב משאלות על תהליכים, נהלים ואמצעי ביטחון המיושמים בפעילות השוטפת בתחומים השונים בחברה.
  שלב שלישי: מעבר מבדק/ ביקורת פיזית בכלל אתרי החברה וכן בשותפים העסקיים, נותני השירותים הלוגיסטיים והספקים העיקריים בשרשרת האספקה של החברה.
             
  להלן הנושאים הנבחנים בתהליך האבחון הביטחוני:
  • תודעת ביטחון (מדיניות והכשרה)
  • אבטחת מידע, גישה וסודיות
  • ביטחון מטענים מכולות
  • אבטחת שינוע
  • אבטחת מבנים/חצרות (ביטחון פיזי, בקרת כניסה)
  • ביטחון עובדים (תהליך גיוס העובדים, מהימנות עובדים)
  • אבטחת שותפי הסחר

  רשימת הקריטריונים הביטחוניים בתכנית
  תהליך ניתוח וניהול סיכונים - דוגמא

 5. תשובה תינתן ע"י המכס עד 60 יום (קלנדריים) לאחר הביקורת.
  1. הודעה על קבלת אישור הצטרפות לתכנית תועבר ע"י הנהלת המכס לגורם הכלכלי המאושר.
  2. תוקף האישור הינו לשנה אחת, במהלכה תיתכנה ביקורות.
  3. בתום השנה תתבצע בדיקה חוזרת, ע"י הגורמים הרלוונטיים במכס. עם סיומה יוחלט באם להאריך את תוקף האישור. החלטת המכס תועבר למבקש.
  4. במידה והחברה אינה עומדת בקריטריונים להצטרפות לתכנית, ישלח מכתב המפרט את הסיבות לאי העמידה בקריטריונים.
 6. המכס שומר לעצמו את הזכות להפסיקהשתתפות בתכנית "גורם כלכלי מאושר" במקרים של אי עמידה בתנאי התכנית.
 

חברות מאושרות

כחלק מיישום תכנית "גורם כלכלי מאושר", מינהל המכס מפרסם באתר רשות המסים בישראל את שמות החברות המאושרות אשר עומדות בתנאי התכנית, ואשר בגינן הוענקה להן תעודת "גורם כלכלי מאושר".
להלן רשימת החברות בהתאם לחוליה אליה הן משתייכות בשרשרת האספקה הבינלאומית.
 

שער עולמי

​עם עליית מערכת "שער עולמי" בינואר 2018, יחולו שינויים במספר היבטים בתהליך השחרור:

 • אופן הגשת מסמכי היבוא
 • אופן שמירת הצרופות
 • "תהליך ללא נייר" – עבודה באמצעות טפסים מקוונים חתומים דיגיטלית ע"י כרטיס חכם
   
בנוסף, חברות המוסמכות בתכנית, יקבלו הקלות נוספות במערכת "שער עולמי".
 
להלן מצגות רלוונטיות לנושא:
 

 

 
 
 

צור קשר

הנהלה:
דוא"ל - aeohq@customs.mof.gov.il
טלפון - 08-6833350/1/2
פקס - 02-6668790/65
 
ביטחון:
דוא"ל - aeosec@customs.mof.gov.il
טלפון - 08-6833317/6
פקס - 02-6669932/3
לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר