קרנה א.ט.א.

 

קרנה א.ט.א. (עפ"י כתב אמנה 598)

נושא:
יצוא מסחרי, מכס
כ"ה אב תשע"ד
21 אוגוסט 2014

 

 

קרנה א.ט.א. הינו פנקס מעבר במכס המונפק על ידי איגוד לשכות המסחר .
 
הקרנה משמש לפי תנאים מיוחדים שנקבעו באמנה הבינלאומית לצורך כניסה/מעבר זמניים של טובין בין המדינות החתומות על האמנה.
 
מטרת השימוש בקרנה היא להקל על המעבר הזמני של הטובין:
 • אין צורך בתשלומי מסים או הפקדת פיקדונות בארץ היבוא.
 • פקיד המכס לא יבדוק את תנאי חוקיות היבוא לטובין הנלווים לקרנה כגון: תקינה, סימון מוצרים וכו' אלא בעת יבוא הטובין המפורטים להלן:
 • - ציוד שידור ותקשורת אלחוטית.
  - כלי נשק מכל הסוגים.
  - מתקני שעשועים ודומיהם.
  - טובין המיובאים ממדינות האסורות ביבוא.
  - טובין האסורים ביבוא עפ"י כל דין לרבות צו המכס (איסור יבוא) תשס"ה – 2005 .
 • כל הסידורים הדרושים נעשים מראש בארץ היצוא כך שתהליך הכניסה לארץ היבוא פשוט, קל ומהיר.
 • המסמך הינו אחיד לכל המדינות החברות באמנה ולכל סוגי הטובין המועברים באמצעותו.
 
זכאים להשתמש בקרנה א.ט.א. המונפק בישראל כל תושב או חברה ישראלית ובמיוחד:
 • יצואנים המבקשים להציג את מוצריכם בתערוכות.
 • אמנים וספורטאים היוצאים למופעים בחו"ל עם ציוד נלווה (תפאורה, תלבושות, כלי נגינה, ציוד ספורט וכו').
 • מדענים וממציאים המבקשים לעניין גורמים בחו"ל בהמצאתם ובפיתוחים שנעשו במוצריהם.

רשאי לשחרר טובין עפ"י קרנה:
 • מחזיק הקרנה (ששמו מצוין במשבצת (A).
 • נציג של המחזיק בקרנה (ששמו מצוין במשבצת B).
 • כל אדם אחר ובלבד שיש בידו יפוי כח בכתב מאת מחזיק הקרנה שאושר לעניין זה ע"י לשכת המסחר שהנפיקה את הקרנה או ע"י לשכת המסחר ת"א.
 •  
תנאים לשחרור הטובין:
 • הטובין שייכים לשולח ומיוצאים אך ורק כדי להציגם בארץ היבוא.
 • הטובין לא יימכרו ולא ישמשו בכל דרך שהיא להשכרה תמורת תשלום בשעה שהם בארץ היבוא הזמני.
 • הטובין מיועדים ליצוא חוזר ולא יאוחר מתום תקופת קרנה א.ט..א בהתאם לתאריך הגבלתו.
 • הטובין אינם מתכלים .
 • הטובין ניתנים לזיהוי בשעת יצואם ובחזרה.
פירוט בנושא הקרנה נמצא בנוהל קרנה.
מודגש בזה כי האמור לעיל הוא לידיעה כללית בלבד והקובע הוא הכתוב בחוק, ובתקנות ובהוראות כל דין.
 
לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר