מה חדש?

 

מע"מ - מה חדש?

בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

תוצאות חיפוש

תאריךכותרתנושאסטאטוס
10.04.2018קבלת קהל במשרדי רשות המסים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבהמכס; מע''מ; מס הכנסה; מיסוי מקרקעיןפורסם
29.03.2018דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש אפריל 2018 מס הכנסה; מע''מפורסם
11.03.2018עודכן טופס מע"מ 985 - בקשה להחזר מע"מ ביבוא לאזור אילתמע''מפורסם
27.02.2018דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש מרץ 2018 מס הכנסה; מע''מפורסם
20.02.2018קבלת קהל במשרדי רשות המסים ביום רביעי, תענית אסתר.מס הכנסה; מע''מ; מיסוי מקרקעין; מכספורסם
04.02.2018הודעה לציבור: העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורטמע''מ:מידע מע''מ לעוסקים ולמייצגים; מע''מ:דווח חשבוניות מקווןפורסם
29.01.2018הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכסמכס; מע''מפורסם
14.01.2018דחייה במועדי הדיווח והתשלום ל- 23.1.2018מע''מ; מס הכנסהפורסם
09.01.2018עודכן דף סכומים ושיעורים במע"ממע''מפורסם
31.12.2017טופס מע"מ מס' 1346 לשנת 2017 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח מע''מפורסם
18.12.2017לידיעת לקוחות רשות המסים במשרדי רשות המסים בטבריהמיסוי מקרקעין; מס הכנסה; מע''מפורסם
11.12.2017טופס מע"מ 34 - אישור רישום כעוסק מורשהמע''מפורסם
18.10.2017הנחיות לביצוע בתכנות הנהלת חשבונות לצורך דיווח מפורט למע"מ (2017)מע''מפורסם
27.09.2017הסדר עוסקים גדוליםמע''מפורסם
19.09.2017דחיית מועד הדיווח באמצעים המקוונים ודחיית מועד למדידת מכסת הדוחות על פי הסדר הארכות המרוכזות מס הכנסה; מע''מפורסם
11.09.2017עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים מיסוי מקרקעין; מכס; מס הכנסה; מע''מפורסם
10.09.2017דחיית מועד דיווח ותשלום הדוח המפורט למע"מ לחודש אוגוסט 2017מע''מפורסם
03.09.2017עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים מס הכנסה; מע''מ; מכס; מיסוי מקרקעין; מכס:יבוא מסחריפורסם
29.06.2017עודכן דף סכומים ושיעורים במע"ממע''מפורסם
28.06.2017הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכסמכס; מע''מפורסם
26.06.2017לידיעת העוסקים בתחום הזהבמכס; מע''מפורסם
26.06.2017הודעה לציבור העוסקים- החל ב- 1.7.2017 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסףמע''מפורסם
14.05.2017דחיית מועד דיווח ותשלום מע"מ של ה-15.5.17מע''מפורסם
20.04.2017אי קבלת קהל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבהמיסוי מקרקעין; מכס; מס הכנסה; מס קניה ובלו; מע''מ; שונותפורסם
05.04.2017חופשה מרוכזת בחג הפסח ובימי חול המועדמס הכנסה; מע''מפורסם
02.04.2017דחיית מועדי הדיווח והתשלום ל–24.4.2017 והסדר הדיווח והתשלום באינטרנטמס הכנסה; מע''מפורסם
01.03.2017טופס מע"מ 1345 בנושא דיווח בגין חוות דעתמע''מפורסם
08.02.2017הוראת פרשנות 1.2017 - הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגלמע''מפורסם
30.01.2017פורסמה הבהרה בנושא עמדה מס' 02/2016 יבוא שירותים מחו"ל בדף עמדות חייבות בדיווחמע''מפורסם
30.01.2017הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכסמכס; מע''מ; מס הכנסהפורסם
12.01.2017טופס מע"מ מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווחמע''מפורסם
11.01.2017דחיית המועד לדיווח ולתשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ מ-15.1.17 ל-16.1.17מס הכנסה; מע''מפורסם
01.01.2017עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 1.1.17מע''מפורסם
01.01.2017סכומים ושיעורים במע"ממע''מ
28.09.2016דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי מ- 15.10.16 ליום 31.10.16מס הכנסה; מע''מפורסם
04.09.2016לציבור לקוחות רשות המסים – המוסלמים והדרוזיםמס הכנסה; מע''מפורסם
09.08.2016מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ של ה-15.8.16מס הכנסה; מע''מפורסם
30.06.2016עודכן דף סכומים ושיעורים במע"מ מע''מעודכן
29.06.2016לידיעת ציבור העוסקים מס הכנסה:מידע למייצגים; מע''מפורסם
23.06.2016עודכן מסמך הוועדה להחזר מיסים עקיפיםמע''מפורסם
20.06.2016ביום שלישי 28.06.16 יערך תרגיל פינוי במשרדי רשות המסים ברחוב כנפי נשרים 66, ירושליםמע''מ; מס הכנסה; מכספורסם
08.06.2016הוראת פרשנות מס' 1/2016 - החבות במע"מ ובמס הכנסה של מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקיםמע''מ; שונותפורסם
09.05.2016טופס מע"מ 985 בקשה להחזר מע"מ ביבוא לאזור אילתמע''מ; שונות; מכסעודכן
20.04.2016דחיית המועד לדיווח ותשלום – מס הכנסה, ניכויים ומע"מ מ- 15.5.2016 ליום 17.5.2016מס הכנסה; מע''מ; מס הכנסה:מידע למייצגים; מע''מ:מידע מע''מ לעוסקים ולמייצגיםפורסם
19.04.2016עודכן דף מדריך לפתיחת עסקמס הכנסה; מע''מפורסם
07.04.2016עדכון לגבי שעות קבלת קהל במשרדי מע"מ ת"א 3מע''מ; שונותפורסם
07.04.2016עדכון לגבי שעות קבלת קהל במשרדי מע"מ פתח תקווהמע''מ; שונותפורסם
15.03.2016ארכה לדיווח ולתשלום מע"מ, מקדמות וניכויים עד ל-17.3.16 מע''מפורסם
06.03.2016ועדת 'מיסוי ירוק 3' לבחינת מיסוי תחליפי נפט לתחבורה פרסמה את המלצותיה מע''מ; מס קניה ובלו; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולר; מס קניה ובלו:רפורמה במיסוי על כלי רכב; מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
06.03.2016טופס מע"מ 9000 - טופס בקשה להסרת מוסד כספי מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ נספח ג' מע''מעודכן
paging
 
לעמוד הקודם
הבא לעמוד אחרון