מידע למייצגים ועוסקים

 

מע"מ - מידע למייצגים ועוסקים

תמונת קישור לדף דיווח חשבוניות מקוון

  

תמונה למעסיקים ומייצגים במע"מ

בדף זה מרוכז המידע המפורסם על ידי רשות המסים בישראל הנוגע למייצגים ועוסקים במע"מ.

 

מייצגים במע"מ יוכלו למצוא מידע נוסף בדף קהל יעד "מייצגים במע"מ"   

 

 

שאלות ותשובות