חוזרים מתקנים

 

מע"מ - חוזרים מתקנים

2017

מספר חוזרתאריך פרסוםנושאהערה
01/01/2017עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 1.1.17
04/09/2017עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.07.17
04/09/2017עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף 67(א2)(1) לחוק מע"מ

2016

מספר חוזרתאריך פרסוםנושאהערה
13/01/2016עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.16
01/01/2016עדכון סכום מחזור העסקאות לפי סעיף 67(א2)(1) לחוק מע''מ

2015

מספר חוזרתאריך פרסוםנושאהערה
21/05/2015עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.15

2014

מספר חוזרתאריך פרסוםנושאהערה
01/07/2014עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.07.2014
02/01/2014עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.14

2013

מספר חוזרתאריך פרסוםנושאהערה
01/07/2013עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.07.13

2012

מספר חוזרתאריך פרסוםנושאהערה
18/12/2012עדכון סכומים בחוק מע"ם ובתקנותיו החל מיום 01.07.12
לעמוד הקודם