מענק עבודה

 

רשות המסים בישראל - מענק עבודה

באנר של קמפיין מענק עבודה

  

מהיום שווה יותר לעבוד
 
 
מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, זאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.  
        

מעגל הזכאים למענק הורחב, החל משנת המס 2016 ניתנו הקלות להורים עובדים במשפחות חד הוריות, לעובדים עם מוגבלות ולעצמאים. להורים עובדים במשפחות חד הוריות הורחב טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה, לדוגמא - טווח ההכנסה של הורה במשפחה חד הורית עם שלושה ילדים ומעלה, הורחב ל: 1,270 – 11,480 ₪. עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום" יוכלו ליהנות מהמענק גם אם אין להם ילדים או שטרם מלאו להם 55 והם ייהנו ממענק גם בשכר גבוה משאר האוכלוסייה. עצמאים יקבלו החל מהשנה את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב הקודם שקיבלו את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים

בדף זה תמצאו מידע מתאים הכולל עלוני מידע במגוון שפות וכן יישומים מקוונים, כלהלן:
 
 
 
לפניות בנושא מענק עבודה ניתן לפנות למוקד הטלפוני: 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400 או בדוא"ל maanak@taxes.gov.il.