רשימת שירותים

 

 תשלומים

מעבר מהיר ליישום:
תשלום אגרות מיסוי מקרקעין
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
חוב מס רכוש
תמונת השירות
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
דיווח ותשלום דוחות מע"מ
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום מקדמות מס הכנסה
תמונה שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום מסי יבוא
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום חובות מע"מ
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלומי מס הכנסה וחובות
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום דוחות ניכויים
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום חובות ניכויים
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום קנס מנהלי
תמונה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
תשלום חובות מיסוי מקרקעין
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
10% מס שכ"ד דירות מגורים
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
השבת כספים למייצגים
תמונת שירות
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל