רשימת שירותים
 

 סימולטורים

מעבר מהיר ליישום:
בדיקות לוגיות 126 ו-856
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
סימולטור לחישוב מענק עבודה
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
מחשבון נקודות זיכוי 2012 ואילך
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
מחשבון נקודות זיכוי 2011-2007
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
מחשבון לחישוב מס הכנסה
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
שווי שימוש ברכב
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
סימולטור הפקת קובץ במבנה אחיד
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
בדיקות לוגיות - אופציות לעובדים
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
סימולטור מס רכישה
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל
שומה עצמית- מס שבח
תמונת שירות קטנה
כפתור מדריך לא פעיל
כפתור כניסה
כפתור סרט הדרכה לא פעיל