מה חדש?

 

מיסוי מקרקעין - מה חדש?

בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

תוצאות חיפוש

תאריךכותרתנושאסטאטוס
10.04.2018קבלת קהל במשרדי רשות המסים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות איבהמכס; מע''מ; מס הכנסה; מיסוי מקרקעיןפורסם
29.03.2018פורסם מדריך דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/ רוכש זכות במקרקעין לשנת 2018מיסוי מקרקעין
06.03.2018טופס מיסוי מקרקעין מספר 7912 בנושא הצהרה משלימה להצהרה הראשית שהוגשה בתאריךמיסוי מקרקעיןפורסם
05.03.2018טופס מסמ"ק 7100- בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעיןמיסוי מקרקעיןפורסם
28.02.2018לידיעת תושבי נצרת והסביבהמס הכנסה; מיסוי מקרקעיןפורסם
20.02.2018קבלת קהל במשרדי רשות המסים ביום רביעי, תענית אסתר.מס הכנסה; מע''מ; מיסוי מקרקעין; מכספורסם
22.01.2018פורסם טופס מיסוי מקרקעין מס' 7914 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבתמיסוי מקרקעיןפורסם
21.01.2018עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017מיסוי מקרקעיןפורסם
27.12.2017טופס מיסוי מקרקעין 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכהמיסוי מקרקעיןפורסם
18.12.2017לידיעת לקוחות רשות המסים במשרדי רשות המסים בטבריהמיסוי מקרקעין; מס הכנסה; מע''מפורסם
03.12.2017טופס מסמ"ק 7000 הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017מיסוי מקרקעיןפורסם
11.09.2017עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים מיסוי מקרקעין; מכס; מס הכנסה; מע''מפורסם
03.09.2017עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים מס הכנסה; מע''מ; מכס; מיסוי מקרקעין; מכס:יבוא מסחריפורסם
01.08.2017דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים ותשלום המס לפי חוק מס ריבוי דירותמיסוי מקרקעיןפורסם
22.06.2017טופס 7202 - מכירת דירה ע״י חייב במס ריבוי דירותמיסוי מקרקעיןפורסם
21.06.2017בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד מיסוי מקרקעיןעודכן
14.06.2017מס ריבוי דירותמיסוי מקרקעיןפורסם
21.05.2017טופס מיסוי מקרקעין 7920 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו -מסלול אי חיוב בשבחמיסוי מקרקעיןפורסם
18.05.2017טופס מיסוי מקרקעין 7919 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו - מסלול חיוב בשבחמיסוי מקרקעיןפורסם
20.04.2017אי קבלת קהל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבהמיסוי מקרקעין; מכס; מס הכנסה; מס קניה ובלו; מע''מ; שונותפורסם
28.02.2017עודכן טופס מיסוי מקרקעין מס' 7004 בנושא בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד מיסוי מקרקעיןפורסם
06.02.2017עודכן טופס מיסוי מקרקעין מס' 2990 בנושא חישוב מס שבח מקרקעיןמיסוי מקרקעיןפורסם
06.02.2017עודכן טופס מיסוי מקרקעין מס' 2990א בנושא חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות החדשהמיסוי מקרקעיןפורסם
06.02.2017טופס מסמ"ק - 2990א חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות החדשהמיסוי מקרקעיןפורסם
19.01.2017פורסמה תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2013 \ 5 - חלופות להוכחת העדר דירת מגורים במדינת התושבות של מוכר שאינו תושב ישראל לצורך זכאות לפטור לפי פרק חמישי 1מיסוי מקרקעיןפורסם
17.01.2017עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2016 מיסוי מקרקעיןפורסם
26.12.2016שינוי במועדי הצהרה על רכישה או מכירת זכות במקרקעין/פעולה באיגוד מקרקעיןמיסוי מקרקעיןפורסם
02.08.2016תוספת 1 להוראת ביצוע 12/2002- אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א)מיסוי מקרקעין; שונותפורסם
26.07.2016תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 - שירות לקוחות/ שומה/ משפטית/ אבטחת מידעמיסוי מקרקעין; מס הכנסה:הוראותפורסם
04.07.2016ביום שלישי 5.7.16 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי פקיד שומה , מיסוי מקרקעין , ובעמדת המש"מ ברחוב סמילנסקי 6, בנתניהמס הכנסה; מיסוי מקרקעיןפורסם
01.06.2016הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2.2016 - תיקון מס' 85 והוראת שעהמיסוי מקרקעין; מס הכנסה:הוראותפורסם
17.04.2016טופס מסמ"ק 7002 הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין /פעולה באיגוד מקרקעין (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך)מיסוי מקרקעיןעודכן
17.04.2016מיסוי מקרקעין-טופס 7000ב-הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך)מיסוי מקרקעיןעודכן
17.04.2016טופס מסמ"ק 2988 תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה מיסוי מקרקעין עודכן
17.04.2016טופס מסמ"ק 7000 הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך)מיסוי מקרקעיןעודכן
07.03.2016לידיעת לקוחות משרדי מיסוי מקרקעיןמיסוי מקרקעיןפורסם
23.02.2016דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2016מיסוי מקרקעיןפורסם
17.01.2016הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016 - עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישהמיסוי מקרקעיןפורסם
17.01.2016עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2015מיסוי מקרקעיןפורסם
10.12.2015הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשיתמיסוי מקרקעיןפורסם
03.12.2015קבלת קהל יום שני הקרוב 7.12.2015מס הכנסה; מע''מ; מיסוי מקרקעיןפורסם
15.11.2015בקשה לתשלום מקדמהמיסוי מקרקעיןפורסם
21.10.2015בוטל תרגיל החירום אשר תוכנן ליום חמישי 22.10 במשרדי הרשות בבאר שבעמס הכנסה; מע''מ; מיסוי מקרקעיןפורסם
11.10.2015חדש באתר הרשות: הפקת שובר ברקוד לתשלומי חובות מס הכנסה ותשלומי שכר דירהמיסוי מקרקעין; מס הכנסהפורסם
08.09.2015רשות המסים מודיעה על הרחבת זמני קבלת הקהל במשרדי הרשות בשעות אחה"צ והערב מס הכנסה; מע''מ; מיסוי מקרקעין; מכספורסם
03.09.2015חופשה מרוכזת בחג הסוכות ובימי חול המועדמכס; מע''מ; מס הכנסה; מיסוי מקרקעיןפורסם
25.08.2015מעתה ניתן לשלם באינטרנט את האגרות בגין פעולות ושירותים הניתנים במשרדי מסמ"קמיסוי מקרקעיןפורסם
16.08.2015פורסם יישום חדש בפורטל התשלומים והשירותים של רשות המסים - תשלום אגרות מיסוי מקרקעין מיסוי מקרקעיןפורסם
22.07.2015הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 02-2015-ניהול ומכירת נכסים בידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואהמיסוי מקרקעיןפורסם
24.06.2015תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015 - עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין לרוכשי דירת מגורים נוספתמיסוי מקרקעין; מס הכנסה:הוראותפורסם
paging
 
לעמוד הקודם
הבא לעמוד אחרון