מס ריבוי דירות

 

מס ריבוי דירות

  
 

כללי

מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על יחיד/תא משפחתי, שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו.
 
סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה (ככלל החיוב הינו שנתי למעט מכירות/רכישות במהלך השנה).
החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו כן נקבעו בחוק מקרים בהם החייב יהיה פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס חלקי.
 
בהמשך להודעה שנמסרה לבג"ץ בעניין, דחה, מנהל רשות המסים, משה אשר, את מועד הדיווח והתשלום, לפי חוק מיסוי על ריבוי דירות, ליום ה- 1 בספטמבר 2017.
 
עד למועד זה יהיה על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם ולשלם את המס על פי הוראות החוק.
 
 

נוסח התקנות (מענק ושינוי נוסחת הסכום הקובע)

 

הנחיות ליישום החוק

 

הטבות לחייב במס המוכר דירה

 

שאלות ותשובות

 

מרכז תמיכה (פרטי התקשרות)

ניתן לפנות אל מרכז התמיכה המקצועי של מיסוי מקרקעין בימים א'-ה' בשעות 08:15-16:00 באמצעים הבאים: באחד ממספרי הטלפון - *4954 או 1-2222-4954 או 02-5656400 שלוחה 5 בפקס - 076-8093380
ובהודעת דואר אלקטרוני לכתובת masmak@taxes.gov.il 
יש לציין בקצרה את מהות הפניה ולציין שם מלא וטלפון
 

הודעות לעיתונות ולציבור

 

קישורים נוספים

לחץ לגרסת הדפסההדפס