מחשבון נקודות זיכוי 2017-2018

 

ניווט

רשות המסים

מחשבון נקודות זיכוי 2017-2018

שימו לב:
* מחשבון זה נועד לחישוב נקודות זיכוי הרלוונטיות למצב המשפחתי בלבד.

* אישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות זיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

*מומלץ לרענן את הדף לפני כל חישוב מחדש
​​​​​​​​​​​​​​​

2017

תושב/ת ישראל
תושב = 2.25 נק' זיכוי
מין
אישה = 0.5 נק' זיכוי
נער/ה בגיל 16-18
נער/ה = 1 נק' זיכוי
נשוי שלבת הזוג אין הכנסה
1 נק' זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
נשוי שלבת הזוג יש הכנסה
נשואה שלבן הזוג אין הכנסה ואין לה ילדים עד גיל 18
1 נק' זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
נשואה שלבן הזוג אין הכנסה ויש לה ילדים עד גיל 18
0.5 נק' זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
נשואה לאלמן שיש לו ילדים
הורה החי בנפרד ויש לו ילד בחזקתו ואינו מקיים משק בית משותף
1 נק' זיכוי
הורה החי בנפרד ויש לו ילד בחזקתו ומקיים משק בית משותף
הורה יחיד
1 נק' זיכוי
ההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני ובתנאי שהילד חי במשפחה חד הורית
הורה המשלם מזונות בגין ילדיו שאינם בחזקתו
משלם מזונות בגין ילדיו שאינם בחזקתו = 1 נק' זיכוי
אישה המשלמת מזונות בגין ילדיה שאינם בחזקתה ונשואה בשנית
משלמת מזונות = 1 נק' זיכוי
נקודות זיכוי בגין ילדים
יש לרשום את מספר הילדים באותו גיל
*יילוד - ילד בשנת לידתו
*בוגר - ילד בשנה בה מלאו לו 18
גיל:
יילוד
1.5 נק זיכוי
1
2.5 נק' זיכוי
2
2.5 נק' זיכוי
3
2.5 נק' זיכוי
4
2.5 נק' זיכוי
5
2.5 נק' זיכוי
6-17
1 נק' זיכוי
בוגר
0.5 נק' זיכוי
תוצאה:
לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר