מחשבון נקודות זיכוי מינואר 2012 עד 31.12.2016

 

ניווט

רשות המסים

מחשבון נקודות זיכוי מינואר 2012 עד 31.12.2016

שימו לב, מחשבון זה נועד לחישוב נקודות זיכוי הרלוונטיות למצב המשפחתי בלבד.

2012

תושב/ת ישראל
תושב = 2.25 נק' זיכוי
מין
אישה = 0.5 נק' זיכוי
נשוי שלבת הזוג אין הכנסה
1 נק' זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
נשואה שלבן הזוג אין הכנסה ואין לה ילדים עד גיל 18
1 נק' זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
נשואה שלבן הזוג אין הכנסה ויש לה ילדים עד גיל 18
0.5 נק' זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
הורה החי בנפרד ויש לו ילד בחזקתו ואינו מקיים משק בית משותף
1 נק' זיכוי
הורה יחיד
1 נק' זיכוי
ההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני ובתנאי שהילד חי במשפחה חד הורית
הורה המשלם מזונות בגין ילדיו שאינם בחזקתו
משלם מזונות בגין ילדיו שאינם בחזקתו = 1 נק' זיכוי
נער/ה בגיל 16-18
נער/ה = 1 נק' זיכוי
בגין הילדים ה"פעוטים" ("פעוט" - ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס)
*יש לרשום את מספר הילדים באותו גיל
*ימולא ע"י אב (למעט החי בנפרד שהפעוט בחזקתו), הורה יחיד שהפעוט בחזקתו וכן אם החיה בנפרד שהפעוט אינו בחזקתה
גיל:
עד שנה
1 נק זיכוי
1
2 נק' זיכוי
2
2 נק' זיכוי
3
1 נק' זיכוי
בגין ילדים אחרים
*יש לרשום את מספר הילדים באותו גיל
*ימולא ע"י אישה, הורה יחיד שהילד בחזקתו וכן הורה החי בנפרד שהילד בחזקתו
*יילוד - ילד בשנת לידתו *בוגר - ילד בשנה בה מלאו לו 18
גיל:
יילוד
0.5 נק' זיכוי
1
2 נק' זיכוי
2
2 נק' זיכוי
3
2 נק' זיכוי
4
2 נק' זיכוי
5
2 נק' זיכוי
6-17
1 נק' זיכוי
בוגר
0.5 נק' זיכוי
תוצאה:
לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר