מכרזים

 

ניווט

רשות המסים

מכרזי רשות המסים בישראל

הודעה בדבר ביצוע התקשרויות וסמכויות חתימה 


על מנת למנוע מקרים בהם מתחייבים עובדים שונים בשם המדינה, מובהר בזאת כי המורשים להתחייב בשם אגף המכס ומע"מ הינם:
 1. מנהל הרשות –  ללא הגבלה בסכום;
 2. משנה למנהל רשות המסים- עד לסכום של 2,500,000;
 3. מנהל שע"מ – עד לסכום של 750,000 ₪;
 4. סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש- עד לסכום של 2,500,000;
 5. ראש מינהל מכס – עד לסכום של 500,000 ₪;
 6. סגן מנהל שע"מ – עד לסכום של 100,000 ₪;
 7. מנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה) במכס ומע"מ ובמס הכנסה ומיסוי מקרקעין- עד לסכום של 150,000;
 8. מנהלת אגף א' דוברות והסברה- עד לסכום של 100,000;
 9. מנהל אגף א' ביטחון במכס ומע"מ ובמס הכנסה ומיסוי מקרקעין- עד לסכום של 150,000;
 10. מנהל אגף בכיר מערכות מידע ומנהל תחום בכיר מערכות מידע- עד לסכום של 150,000;
 11. מנהל תחום נכסים ולוגיסטיקה במכס ומע"מ ובמס הכנסה ומיסוי מקרקעין- עד לסכום של 50,000.
 12. מנהל תחום הדרכה במכס ומע"מ ובמס הכנסה ומיסוי מקרקעין- עד לסכום של 50,000;

חשבות האגף לא תכבד חשבונות של ספקים ונותני שירותים אשר לא
יחזיקו חוזה/הזמנה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של האגף. 
 
 
 
למכרזי רשות המסים במינהל הרכש הממשלתי - לחץ כאן (יש ללחוץ בסרגל בכחול על "מכרזים בינמשרדיים" ואז לבחור בשדה "המפרסם" את המשרד המבוקש; לצפייה במכרזי אגף מכס ומע"מ יש לבחור "משרד האוצר אגף המכס". לצפייה במכרזי אגף מס הכנסה יש לבחור "משרד האוצר - נציבות מס הכנסה". לצפייה במכרזי שע"ם יש לבחור "משרד האוצר - שע"ם)  
 
לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר