טפסים
 

ניווט

רשות המסים

טפסים

מספר טופסשם טופסקישור לטופסהסבר
דוח להחזר בלו
שידור דוחות 126 ו- 856
10בקשה לקבלת עוסק רשום
101טופס 101 - כרטיס עובד לשנת 2015
1021טופס מ"ה 1021 - הפרשי מס שכר מלכ“ר - מכתב תגובה
1022טופס מ"ה 1022 - הפרשי מקדמות בגין הוצאות עודפות - טופס תגובה
1023טופס מס הכנסה 1023 - הפרשי מס שכר מוסד כספי - מכתב תגובה
103 טבקשה לאישור מראש מאת המנהל לתכנית מיזוג
105הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות
105 פבקשה לאישור המנהל לתכנית פיצול לפי סעיף 105 לפקודה
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2014
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2011
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2009
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2007
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2006
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2000
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 1999
11 מקפירוט חוב המעביד לפיצויים ליום
1130הודעה על בחירה בשנת הסתגלות
114 aClaim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non resident
114 aClaim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non resident
116בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכוי המס על ידי פקיד השומה
116 אבקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116 בבקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116 גבקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס
117בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג
118הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006
119בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע החל משנת 2008
119בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע עד שנת 2007
120טופס מס הכנסה מס' 120- ייפוי כוח סטנדרטי לייצוג לעניין חוק מענק עבודה
1213הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה
12141214 דין וחשבון חברה לשנת המס 2015
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2014
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2013
לעמוד הקודם