חינוך למסים

 

ניווט

רשות המסים

רשות המסים בישראל - חינוך למסים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
​סל"ב- סלולר בכיתה
האפליקציה סל"ב- סלולר בכיתה מאפשרת למרצה לשתף תלמידים באמצעות הסלולר האישי שלהם, בדיונים, בסקרים, במשחקים ובפעילויות נוספות. הפעילות מוצגת על לוח מרכזי בכיתה והיישומון מאפשר לתלמידים לתרום תוכן טקסטואלי ותמונות בתגובה לשאלה או לאמירה שמציג המורה על הלוח המרכזי בין יישומי היישומון: הצגה מזוהה או אנונימית של תגובות התלמידים, מיון תגובות התלמידים לפי מאפיינים שונים, מתן אפשרות לתלמידים למקם את תגובותיהם באמצעות ג'ויסטיק באזורים משמעותיים בלוח ועוד.

לחץ כאן לכניסה להסברים על הפעלת הסל"ב

 

לחץ כאן למערך שיעור הפתיחה – למליאת הכיתה (+ היחידה המקוונת המלווה)

 

לחץ כאן למערך שיעור הסיכום – למליאת הכיתה (+ היחידה המקוונת המלווה)

​​​​

 

  

חינוך למסים - יחידת לימוד לדוגמא

היחידה נועדה לסייע למורה , מחנך ומדריך לענות על שאלות של תלמידיו, להעלות את רמת הדיון ולהרחיב את ידיעותיו ואת ידיעות תלמידיו בנושא מסים. ביחידה מידע על התפתחות המסים בעבר ובהווה ,​הבהרה של מושגי יסוד בתחום המסים, דיון על תקציב המדינה ועל שיקולים בקביעת סוגי המסים ושיעוריהם.

 

 

 Taxes Education - Teaching  Example Units

 

The unit is designed to help teachers and educators to answer students' questions, to elevate the level of discussion and expand their knowledge and understanding regarding taxes and taxation.
 
The unit concerns the evolvement of current and past taxes, clarification of basic concepts in the field of taxation, discussion on the government budget and considerations in determining the types of taxes and their rates.

 

 

 

 

מניעת השימוש בסמים - יחידת לימוד לדוגמא

 

היחידה נועדה לסייע למורה , מחנך ומדריך לקבל הסברים והגדרות לתחום מניעת השימוש בסמים , מהו סם , התלות בסמים, סוגי הסמים, הסכנות בשימוש בסמים (גם הסמים הקלים ) והמלחמה של רשות המסים בהברחות סמים.

 

   
​ ​

הפעלות למורה, מחנך ומדריך

המדור נועד לסייע למורה , מחנך ומדריך לאפשר לבני הנוער להתנסות בדילמות ערכיות המעלות את המתח שבין הצורך לעודד פעילות כלכלית ,פיזור אוכלוסין , הקטנת אי השוויון בהכנסות ,עידוד אזורי פיתוח ועזרה לנזקקים באמצעות מנגנון המס , לבין ההכרה שצרכים אילו כרוכים בתשלום מס אמת ע"י כלל אזרחי המדינה , או לחלופין בהעלאת נטל המס על האוכלוסייה, או בהורדת רמת השירותים לכלל האוכלוסייה . חשוב שבני הנוער ייחשפו למערכת השיקולים של בעלי האינטרסים השונים, יעמדו על הרווחים והמחירים הכרוכים בפתרונות שונים, ויתחשבו גם בהשלכות החברתיות של כל פתרון

   
​ ​

מושגי יסוד במסים

 

המדור נועד לסייע למורה , מחנך ומדריך לקבל הסברים והגדרות למונחי יסוד בסיסיים בתחום המסים לדוגמא : מהו מס , מהי אגרה ,מהו מס יחסי ומה הוא מס פרוגרסיבי .

 

    
​ ​

מסים במקורות חז"ל

 

המסים הם ביטוי מרכזי לרעיו מוסרי עתיק יומין המושרש בעם ישראל , הלא הוא הערבות ההדדית .כל אחד מאזרחי המדינה ערב מוסרית לקיומו של הכלל ולרווחתו הבסיסית של הזולת . ערבות זאת באה לידי ביטוי בתחום המסים , רעיון מוסרי זה מושרש בעם היהודי מימי קדם . הדים לו אנו מוצאים במקרא במשנה, בתלמוד ובספרות השאלות ותשובות . המדור נועד לסייע למורה , מחנך ומדריך לעיין במקורות חז"ל בנושא מסים.

 

   ​

 

הודעות

הסתיימה עבודת מטה בהנהלת רשות המסים בשיתוף המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) ומשרד החינוך להקמה ופיתוח של מערכת מולטימדיה אינטראקטיבית להוראת נושא המיסוי,במסגרת תוכנית הלימודים לחינוך פיננסי של משרד החינוך ורשות המסים בישראל .

 

 

פרטי איש קשר:

מר יצחק ליאון - מתאם תוכנית "חינוך למסים"

 

קריית הממשלה החדשה,

ירושלים

נייד: 050-6245520

טל': 02-6663790

פקס: 02-6668058 :

כתובת E-mail:

IzchakLe@taxes.gov.il

נוספה מערכת מולטימדיה אינטראקטיבית להוראת נושא המיסוי. ניתן לראותה בדף זה זה תחת "חינוך למסים- יחידת לימוד לדוגמא".

 

עודכנו מצגות הלימוד למסים בהתאם לנתונים החדשים של שנת 2017

​​​​