מידע לנוער העובד

 

ניווט

רשות המסים

מידע לנוער העובד

 

 

ברצוננו להביא לידיעתכם מידע על זכויותיכם בעבודה, לרבות בתקופת חופשת הקיץ.


על פי פקודת מס הכנסה, נוער עובד (מי שמלאו לו בשנת המס 16 או 17 שנה) זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשווי של 216 ₪ לחודש, בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לתושבי ישראל:

 

  •  נער שמלאו לו 16 שנה וטרם מלאו לו 18 שנה זכאי ל - 3.25 נקודות זיכוי.
  •  נערה שמלאו לה 16 שנה וטרם מלאו לה 18 שנה זכאית ל - 3.75 נקודות זיכוי.

 

 

נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שחייבים בו. לפיכך, נער המשתכר עד כ- 6,500 ₪ לחודש ונערה המשתכרת
עד כ- 7,300 ₪ לחודש לא ישלמו מס הכנסה.

 

במסגרת קבלתכם לעבודה בחופשת הקיץ, יהיה עליכם למלא טופס 101 (כרטיס עובד) לסמן במקום המיועד לכך כי מלאו לכם 16 שנה אך טרם מלאו לכם 18 שנה בשנת המס.

 

המעסיק יעניק לכם את נקודות הזיכוי המגיעות ויחשב את המס הנכון.


ניתן להוריד את הטופס מאתר רשות המסים שכתובתו: www. taxes.gov.il .


כמו כן, מי שלא עבד בחלק מהשנה ולא היו לו הכנסות נוספות מלבד משכורתו אצל אותו מעסיק, יהא זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו. יש לציין עובדה זו במקום המיועד לכך בטופס 101 .

דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ואין לראות בהם נוסח החוק.

לחץ לגרסת הדפסההדפס
  
שלח לחבר