רשות המסים בישראל - דף הבית
 

קבלת סיסמה טלפונית 

פרטים על תמיכה ביישומי תשלומים ודיווח 

תרומה לקהילה 

חינוך למיסים 

 קישור ליישום של תיאום מס

 

רשות המסים מודיעה כי ניתנה ארכה לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2015, וזאת עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2016 ולא יאוחר מיום 13.3.2016.

 

1
2
3
4
5
6
7
8

יש לבחור את הקבוצה (קהל היעד) המתאימה לך

תמונת קהל יעד לקוחות פרטיים

לקוחות פרטיים

אייקון מייצגים

מייצגים

אייקון לקוחות עסקיים

לקוחות עסקיים וגופים ציבוריים

אנו זוכרים את חברינו

פינת גימלאי המשרד