מה חדש?

 

מסים עקיפים אחרים - מה חדש?

בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

תוצאות חיפוש

תאריךכותרתנושאסטאטוס
10.04.2018הודעות על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי מעודכן לאפריל 2018מס קניה ובלו; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולר
07.03.2018עודכן נוהל מס קניה - נוהל מס' 1 - תעודת עוסק רשום מס קניה ובלופורסם
28.12.2017שיעורי הבלו על דלק בשקלים חדשים מעודכנים עד 30.04.18מס קניה ובלו:דלק והסדר סולר; מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
08.05.2017לידיעת העוסקים החייבים במס קניהמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
27.04.2017עודכנה מצגת להסברים על הכנת קובץ לקליטת דיווח תקופתי בנושא הסדר בלו על הסולר באמצעות כספתמס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
25.04.2017עודכן קובץ חישוב שיעורי הבלו להישבון הסדר סולרמס קניה ובלופורסם
25.04.2017עודכן קובץ שיעורי הבלו על הדלקמס קניה ובלופורסם
20.04.2017אי קבלת קהל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבהמיסוי מקרקעין; מכס; מס הכנסה; מס קניה ובלו; מע''מ; שונותפורסם
01.03.2017טופס מס קניה 1345 בנושא דיווח בגין חוות דעתמס קניה ובלופורסם
01.03.2017טופס בלו 30 דיווח בגין חוות דעתמס קניה ובלופורסם
01.03.2017עודכן נוהל הישבון בלו על סולרמס קניה ובלו:דלק והסדר סולרעודכן
21.12.2016שיעורי הבלו על הדלק - מעודכן ל-31.12.2017מס קניה ובלו:מס קניה; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרעודכן
21.12.2016חישוב שיעורי הבלו להישבון – הסדר סולר (בתוקף עד 31.12.2017)מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרעודכן
06.03.2016ועדת 'מיסוי ירוק 3' לבחינת מיסוי תחליפי נפט לתחבורה פרסמה את המלצותיה מע''מ; מס קניה ובלו; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולר; מס קניה ובלו:רפורמה במיסוי על כלי רכב; מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
06.03.2016דוח הוועדה למיסוי ירוק 3 - תחליפי נפט לתחבורהמס קניה ובלו:דלק והסדר סולר; מס קניה ובלו:רפורמה במיסוי על כלי רכב; מס קניה ובלו:מס קניה; מכספורסם
06.03.2016הוועדה הבין-משרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") פנייה לקבלת הערות הציבורמכס; מס קניה ובלו; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
31.12.2015עודכן נוהל מס קניה תעודת עוסק רשום מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
10.05.2015נספח א לדו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפטמס קניה ובלופורסם
10.05.2015דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2014מס קניה ובלופורסם
21.04.2015פורסמו שיעורי הבלו על דלק בשקלים חדשים מעודכנים עד 31.08.2015מס קניה ובלופורסם
21.04.2015פורסמו חישוב שיעורי הבלו להישבון – הסדר סולר (בתוקף מ-1.1.2015)מס קניה ובלופורסם
14.04.2015שיבושים ביישומי המחשב ובעבודה הסדירה במשרדי הרשות מס הכנסה; מע''מ; מס קניה ובלו; מיסוי מקרקעיןפורסם
26.01.2015עודכן דף תמיכה בשירותים מקוונים - מרכז המידע הטלפוני מס הכנסה; מע''מ; מס קניה ובלו; מיסוי מקרקעיןעודכן
11.01.2015עודכן נוהל מס קניה מס' 1 - תעודת עוסק רשום מס קניה ובלו:מס קניהעודכן
30.09.2014עודכן נוהל מס קניהמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
29.09.2014טופס מס קניה מס' 60- דוח רבעוני לפי ספק כוהלמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
29.09.2014טופס מס קניה מס' 50 - בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום בענף הכוהלמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
29.09.2014טופס מס קניה מס' 40 - בקשה לתעודת עוסק רשום בענף הכוהלמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
21.09.2014עדכון נוסחת "המיסוי הירוק" לחישוב דרגת הזיהום של כלי רכב עד 3.5 טוןשונות:מיסוי ירוק; מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
25.08.2014עודכן מסמך תקנות הבלו על דלק מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
20.08.2014עודכן מסמך הוועדה להחזר מיסים עקיפיםמס קניה ובלו; שונותפורסם
30.06.2014תאריך תחילה לנוהל מס קניה מס' 1 - תעדת עוסק רשום עודכן ל-01.01.2015מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
12.03.2014עודכן מסמך עקרונות מס קניהמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
10.12.2013תאריך תחילה לנוהל מס קניה מס' 1 - תעדת עוסק רשום עודכן
ל-1.7.14
מס קניה ובלו:מס קניהעודכן
03.09.2013בקשה לקבלת עוסק רשוםמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
03.09.2013כתב התחייבות אוטונומית לשיפוימס קניה ובלופורסם
03.09.2013בקשה לחידוש תעודת עוסק רשוםמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
25.06.2013רשימת יצרני דלק מעודכן ליום ה- 1.6.13מס קניה ובלו; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
12.05.2013פס"ד ע"ש 269-09 יקבי ציון נגד מדינת ישראלמס קניה ובלופורסם
07.05.2013הלילה בחצות יעלה המס המוטל על סיגריות, טבק לסיגריות, סיגרים סיגרלותמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
21.04.2013
עודכן קובץ  חישוב שיעורי הבלו להישבון- הסדר סולר
מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
21.03.2013חופשה מרוכזת בחג הפסח - סדרי עבודה ביחידות רשות המסים בישראל בחג פסח 2013מכס; מענק עבודה; מיסוי מקרקעין; מס הכנסה; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרעודכן
25.01.2013פורסם צו הבלו על הסולר - מק"ח 1666 מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
15.01.2013ע"מ 1251-05-10 אחים סמי- ייצור צינורות וכבלי בלם בע"מ נ. מע"מ ומס קניה ת"א מס קניה ובלופורסם
01.01.2013שיעורי הבלו על דלק נכונים ל-1.1.2013מס קניה ובלו:מס קניה; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
08.11.2012פרטי יחידות מס קניהמס קניה ובלו:מס קניהפורסם
01.09.2012שיעורי הבלו על דלק נכונים ל-1.9.2012מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
08.08.2012ע"ש 269-09 יקבי ציון (1982) בע"מ נגד פקיד שומה ירושלים 1 מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
25.07.2012הלילה בחצות יועלה המס המוטל על סיגריות ובירה מכס; מכס:יבוא אישי; מכס:יבוא מסחרי; מס קניה ובלו:מס קניהפורסם
11.07.2012כתבי אישום נגד המעורבים המרכזיים בפרשת ההונאה בענף הדלק בגין עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כ 1.5 מיליארד ₪.אכיפה והרתעה; מע''מ; מס קניה ובלו:דלק והסדר סולרפורסם
paging
 
לעמוד הקודם
12
הבא לעמוד אחרון