מס הכנסה

 

מס הכנסה

תמונת קישור ליישום אישור ניכוי מס במקור
באנר של טופס 1301 מס הכנסה
באנר של הגדלת נקודות זיכוי להורים, תכנית "נטו משפחה"

 מס הכנסה, מהו?

 

מס הכנסה משולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל  מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

 

בדף זה מרוכז המידע המתפרסם על ידי רשות המסים בישראל והנוגע לנושא מס הכנסה.

מידע נוסף

 

שאלות ותשובות