מס הכנסה
 

מס הכנסה

תמונת קישור ליישום אישור ניכוי מס במקור
קישור ליישום דוח שנתי מקוון
קישור לדוח שנתי מקוצר

 מס הכנסה, מהו?

 

מס הכנסה משולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל  מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

 

בדף זה מרוכז המידע המתפרסם על ידי רשות המסים בישראל והנוגע לנושא מס הכנסה.

מידע נוסף

 

שאלות ותשובות