מידע לבתי תוכנה וליצרני מערכות מידע

 

מידע לבתי תוכנה וליצרני מערכות מידע

  

תמונה לדף לובי יצרני תוכנות

המחשוב, הפך בשנים האחרונות להיות משאב חיוני אשר בשום אופן לא ניתן להתעלם ממנו; בכלל זה ובמקביל למגמה זו תופס המחשוב חלק הולך וגדל בניהול מערכת החשבונות של הנישום.


בעבר, נוהלו ספרי הנישומים בצורה ידנית, אולם בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית העצומה של השנים האחרונות תפס הרישום הממוחשב את מקומו של הרישום הידני וכיום ניתן לומר כי עיקרם המוחלט של ספרי החשבון מנוהל בצורה ממוחשבת.


לאור זאת עשויים מפקחים מבקרים וחוקרים להיתקל במחשב כמעט בכל יציאה בכל תיק שהם מטפלים בו. המחשב עשוי להכיל מידע כגון תיעוד, הנהלת חשבונות, חוזים וכן מסמכים אחרים הקשורים להכנסת הנישום או לעבירות על פקודת מס הכנסה שהוא ביצע.


האמצעים הרגילים להשגת המידע, כגון תפיסת מסמכי נייר, הצלבות מול ספקים, ביקורת מסמכי נייר וחקירה פרונטלית עלולים לא למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בראיות אלקטרוניות.


מחלקת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות הוקמה כדי לתת מענה להתפתחויות אלו על ידי שכלול טכניקות הביקורת באמצעים ממוחשבים.

מידע על מבנה ותחומי פעילות היחידה ופרטי יצירת קשר

טפסים

 

שאלות ותשובות