הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

 

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

 

הורים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ-1.1.2017, במסגרת תכנית 'נטו משפחה', נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה, הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים.

ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 216 ₪ לחודש (נכון לינואר 2018).

נקודות זיכוי בגין ילד משנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו חמש שנים
החל מ-1.1.2017 הושוו מספר נקודות הזיכוי, לאם ולאב, בגין ילדיהם החל משנת לידתם ועד לשנה שמלאו להם חמש שנים.

נקודות הזיכוי ניתנות באופן הבא:
• 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד.
• 2.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים.


האמור לעיל נכון גם להורים החיים בנפרד

ניוד נקודת זיכוי - אם שנולד לה ילד בשנת המס 2017 או 2018, יכולה לבקש לנייד נקודת זיכוי אחת משנת לידתו של הילד, לשנה העוקבת.

נקודות זיכוי בגין ילד שמלאו לו 6 ועד 18 שנים

• אם לילד שמלאו לו 6 עד 17 שנים זכאית לנקודת זיכוי אחת בכל שנה בגינו.
• אם לילד בוגר (בשנה בה מלאו לו 18 שנים) זכאית למחצית נקודת זיכוי בגינו. 

הורים החיים בנפרד - נקודות זיכוי בגין ילדים שמלאו להם 6-18 שנים ניתנות  לאם. יחד עם זאת, אם מדובר בבני זוג החיים בנפרד והילדים נמצאים בחזקת האב (האב מקבל את קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי), נקודות הזיכוי הללו יינתנו לאב.
כמו כן, הורה יחיד שילדיו בחזקתו יהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים כאם ובנוסף יהיה זכאי לנקודות הזיכוי בגין הילדים כאב. 


נקודות זיכוי לאישה שנישאה לאלמן בגין ילדיו
בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו.

אישה הנישאת לאלמן ומבקשת את נקודות הזיכוי האמורות בגין ילדיו, מתבקשת למלא את טופס 101 ולצרף צילום תעודת זהות של בן זוגה ובו רשומים הילדים.

את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק באמצעות היישום לתיאום מס, באמצעות מערכת הפניות החדשה לבקשת תיאום או באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.

 

מענק עבודה

בתשלום מענק עבודה בגין שנת המס 2017, שישולם לזכאים מתוקף חוק מענק עבדה, יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לאחד מאלה:

  • עובדת (שכירה/עצמאית) שהיא אם לילד אחד או יותר
  • הורה יחיד עובד שהוא אב במשפחה חד הורית לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו.

 

פרטים נוספים בדבר הזכאות למענק עבודה ניתן לברר במרכז המידע: * מסים, 4954* , 02-5656400 , maanak@taxes.gov.il 

דברי ההסבר המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק

לחץ לגרסת הדפסההדפס