ועדת כופר

 

רשות המסים - ועדת כופר

ברשות המסים קיימות ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, וועדות
כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קניה, שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת
כופר.

 

הוועדות פועלות מכוח הסעיפים הבאים , אשר לפיהם רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו:

- סעיף 221 לפקודת מס הכנסה

- סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין

- מסעיף 121 לחוק מע"מ

- סעיף 231 א' לפקודת המכס

- סעיף 25 לפקודת מס קניה

- סעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים

 

הוועדות בוחנות את התיקים ומחליטות אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/נישום לכופר.