קרן פיצויים
 

רשות המסים בישראל - קרן פיצויים מס רכוש

  

​מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו
כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים
התשכ"א – 1961. עפ"י החוק האמור משולם גם פיצוי בגין נזקי בצורת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. 
 

תשלומים ושירותים

מידע נוסף

 

שאלות ותשובות