קרן פיצויים
 

רשות המסים בישראל - קרן פיצויים מס רכוש

  

​​מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו
כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים
התשכ"א – 1961. עפ"י החוק האמור משולם גם פיצוי בגין נזקי בצורת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. 
 

לרשותכם, מרכז תמיכה מקצועי אליו ניתן לפנות בנושא קרן פיצויים בימים א'-ה'- בשעות 8:15-16:00 באמצעים הבאים:
באחד ממספרי הטלפון- *4954 או 1-2222-4954 או 02-5656400 שלוחה 5
בפקס - 076-8090762
בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת- MASMAK@TAXES.GOV.IL

תשלומים ושירותים

מידע נוסף

 

שאלות ותשובות