קרן פיצויים

 

רשות המסים בישראל - קרן פיצויים מס רכוש

  

​​מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א – 1961. עפ"י החוק האמור משולם גם פיצוי בגין נזקי בצורת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. 

 

לרשימת הכוננים בחול המועד פסח בכל הקשור לפיצוי פעולות איבה (בלבד), ניתן להיכנס לקישור זה:

 

שאלות ותשובות