היערכות לאיסוף מידע תחת האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטיים

 

היערכות לאיסוף מידע תחת האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטיים CBC CRS

נושא:
מיסוי בינלאומי
כ"ו אייר תשע"ז
22 מאי 2017

 

 

​בתאריך 12 במאי 2016, מנהל רשות המסים בישראל, מר משה אשר, חתם על האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי בנוגע למידע פיננסי ((“CRS” - Common Reporting Standard וכן על אמנה מולטילטרלית ליישום דיווח של קבוצות רב לאומיות על – ידי הגשת דווח שנתי על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית (Country By Country – "CBC")

 

ה- CRS הינו הסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים. ההסכם ותקניו פותחו על ידי ה- OECDלצורך אכיפת מס. תקן ה- CRS (להלן: ה"תקן"), קובע בין היתר הוראות לגבי סוג המידע, מועד העברת המידע והגופים הפיננסים עליהם תחול החובה של העברת המידע לרשויות.
 
מידע באשר לתקן ולסכמת הדיווח שנקבעו על ידי ה-OECD ניתן למצוא  בקישור הבא:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/schema-and-user-guide/
באוקטובר 2014 הודיעה מדינת ישראל כי היישום של חילופי המידע האוטומטיים בין המדינות בהתאם לסטנדרט זה יחל בספטמבר 2018.
 
לחץ כאן לרשימת המדינות עמן צפויה מדינת ישראל לבצע חילופי מידע פיננסי כאמור מופיעה באתר רשות המסים.
 
יצוין כי רשימה זו צפויה להתעדכן עד בסמוך לפרסום תקנות בנושא.
 
עוד ניתן למצוא שאלות ותשובות נפוצות לגבי התקן ויישומו כפי שפורסמו על ידי ארגון ה- OECD בקישור הבא:
 
דוח ה- CBC הינו חלק מדרישות התיעוד והדיווח במחירי העברה כפי שפותחו על ידי ה- OECD. הדוח כולל מידע אודות הקבוצה ופעילותה. הסכם ה- CBC הינה הסכם ליישום חילופי מידע אוטומטיים של דוחות ה- CBC. ההסכם קובע, בין היתר, את מועדי העברת המידע ומי החברות עליהן הוא חל.
 
מידע לגבי הנתונים הנדרשים בדוח ה- CBC ניתן למצוא בקישור הבא (נספח III ב- Transfer pricing documentation and Country-by-country Reporting):
 
 
חברות שהן חלק מקבוצה רב לאומית ואשר עונות להגדרות בהסכם, ידרשו להגיש את דוח ה- CBC בהתאם לסכמה אחידה שנקבעה.
 
מידע באשר להנחיות וסכמת דיווח על פי הסכם זה ניתן למצוא בקישור הבא:
 
 
העברת המידע הראשונה בין רשויות המס באשר להסכם  ה - CBC תעשה לגבי נתוני שנת מס 2016. 

לאור האמור על הגופים הפיננסיים והחברות הבינלאומיות להיערך ליישום הסכם ה-CRS  וה- CBC בהתאמה.
משרד האוצר מקדם בימים אלה תקנות וחקיקה ליישום ההסכם.