רשימת שירותים
 
חץ סימולטורים
מעבר מהיר ליישום:
סימולטור לבדיקת דוח 874
בדיקות לוגיות 126 ו-856
סימולטור לחישוב מענק עבודה
סימולטור מס הכנסה לשכירים
מחשבון נקודות זיכוי 2012 ואילך
מחשבון נקודות זיכוי 2011-2007
מחשבון לחישוב מס הכנסה
שווי שימוש ברכב
סימולטור הפקת קובץ במבנה אחיד
בדיקות לוגיות - אופציות לעובדים
סימולטור מס רכישה
שומה עצמית- מס שבח