רשימת שירותים
 
חץ סימולטורים
מעבר מהיר ליישום:
סימולטור לבדיקת דוח 874
סימולטור מס הכנסה לשכירים
סימולטור לחישוב מענק עבודה
סימולטור הפקת קבצים
בדיקות לוגיות 126 ו-856
סימולטור מס רכישה
שווי שימוש ברכב
שומה עצמית- מס שבח
מחשבון נקודות זיכוי 2012 ואילך
מחשבון נקודות זיכוי עד דצמבר 2011
מחשבון לחישוב מס הכנסה
בדיקות לוגיות 146 ו-156