טפסים
 
רשות המסים

טפסים

מספר טופסשם טופסקישור לטופסהסבר
10בקשה לקבלת עוסק רשום
101כרטיס עובד
103 טבקשה לאישור מראש מאת המנהל לתכנית מיזוג
105הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות
105 פבקשה לאישור המנהל לתכנית פיצול לפי סעיף 105 לפקודה
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2014
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2011
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2009
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2007
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2006
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2000
106אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 1999
11 מקפירוט חוב המעביד לפיצויים ליום
1130הודעה על בחירה בשנת הסתגלות
114 aClaim for reduced rate of withholding tax/exemption from withholding tax in Israel on payments to a non resident
116בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכוי המס על ידי פקיד השומה
116 אבקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
116 בבקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
116 גבקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס
117בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג
118הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה לשנות המס 2006
119בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע החל משנת 2008
119בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע עד שנת 2007
120ייפוי כוח לייצוג לענין חוק - מענק עבודה "מס הכנסה שלילי"
1213הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2013
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2012
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2011
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2010
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2009
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2008
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2007
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2006
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2005
לעמוד הקודם