רשות המסים בישראל - דף הבית
  תרומה לקהילה

קבלת סיסמה טלפונית

פרטים על תמיכה ביישומי תשלומים ודיווח

 

ניתן לדווח ולשלם את הדוחות התקופתיים בגין אוגוסט באתר רשות המסים עד 23.9.14 בשעה 18:30

1
2
3
4
5
6

יש לבחור את הקבוצה (קהל היעד) המתאימה לך

תמונת קהל יעד לקוחות פרטיים

לקוחות פרטיים

אייקון מייצגים

מייצגים

אייקון לקוחות עסקיים

לקוחות עסקיים וגופים ציבוריים

חינוך למיסים 

אנו זוכרים את חברינו

פינת גימלאי המשרד