מס הכנסה
 

מס הכנסה

תמונת קישור ליישום אישור ניכוי מס במקור
תמונת קישור ליישום מידע על משלוח פנקסים ומקדמות מס הכנסה
תמונת קישור ליישום הגשת דוח מס הכנסה שנתי (1301)

 מס הכנסה, מהו?

מס הכנסה משולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל  מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

 

בדף זה מרוכז המידע המתפרסם על ידי רשות המסים בישראל והנוגע לנושא מס הכנסה.

 

שאלות ותשובות